Rada Rodziców

kontakt

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie w roku szkolnym 2021/2022: Przewodnicząca –  Katarzyna Adamiak Zastępca  –  Marlena Gabska Skarbnik – Agnieszka...

Informacje

Regulamin Rady Rodziców (zobacz) Poradnik Rady Rodziców (zobacz) List Minister Edukacji do Rodziców (zobacz)...

Budżet Rady Rodziców

Preliminarz wydatków Rady Rodziców 2017/2018 (zobacz) Projekt budżetu Rady Rodziców 2018/2019 (zobacz)...

Składka w roku szkolnym 2021/2022

Składka na RR obowiązująca w roku szkolnym 2021/202 wynosi: 50 zł na każdą rodzinę, której dziecko (dzieci) uczęszczają do szkoły SP nr 2 w Zalasewie...

Wnioski do pobrania

Wniosek o dofinansowanie (pobierz) Wniosek o dofinansowanie indywidualne do wycieczki szkolnej (pobierz)  ...