RODO

Inspektor ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych: Pan Dawid Nogaj

Adres poczty elektronicznej: inspektor@bezpieczne-dane.eu