Składka w roku szkolnym 2021/2022

Składka na RR obowiązująca w roku szkolnym 2021/202 wynosi:

50 zł na każdą rodzinę, której dziecko (dzieci) uczęszczają do szkoły SP nr 2 w Zalasewie

Wpłat można dokonywać:

  • Wpłaty indywidualne przelewem na rachunek RR podając w tytule przelewu: klasę oraz imię i nazwisko dziecka
  • Wpłaty zbiorcze dokonywane przez skarbników trójek klasowych lub wychowawców klas w gotówce bezpośrednio skarbnikowi RR albo przelewem rachunek RR

Rachunek Rady Rodziców:

PKO BP 1 o. Poznań
15 1020 4027 0000 1102 1328 0575